Alena Sadílková

Alena Sadílková

KDO JSME, ODKUD PŘICHÁZÍME A KAM JDEME…

Cena: Kč

4.5.2019
13 – 14 hod/ Malý přednáškový sál

Alena Sadílková

Skrze vnitřní duchovní život pracuje již 16 let. Během tohoto času pomohla hodně lidem. S vnitřním vhledem a otevřenými smysly rozumí člověku a jeho potížím. Slyší a vidí to, co není slyšet a vidět fyzickým sluchem a zrakem. Je ochotná vám odpovědět téměř na cokoli.
Vykládá karty, pracuje také s automatickou kresbou. Působí jako lektor na škole přírodního léčení TILIA v Českých Budějovicích a v Praze. Vede vnitřně léčivé meditace uzdravující mysl, přednášky a konzultace vedené duchem Pravdy

 

KDO JSME, ODKUD PŘICHÁZÍME, KAM JDEME

Každý z nás někdy přemýšlel o sobě, o životě, který žije, o tom, co to všechno vlastně znamená.
Určitě se každý v sobě setká i s pocitem, že jednou bude muset opustit svůj život na zemi. Jako lidé se zamýšlíme, zda vše skončí po našem odchodu nebo se naopak něco jiného otevře.
Kdo vlastně jsem a kam odcházím, přicházím odněkud?
Tato přednáška může zodpovědět mnohé z toho, co zajímá vesměs každého člověka. Jaký smysl má náš život na zemi. Pojďme proto spolu k Pravdě a zeptejme se jí.