Ceník

Ceník

Do 31. 10. 2017
Velký sál 200 Kč/přednáška
Zvýhodněné vstupné na tři různé přednášky ve velkém sále 500 Kč

Po 1. 11. 2017
Velký sál 250 Kč
Zvýhodněné vstupné na tři různé přednášky ve velkém sále 650 Kč

Do 31. 10. 2017
Malý sál 80 Kč/přednáška
Zvýhodněné vstupné na tři různé přednášky v malém sále 200 Kč

Po 1. 11. 2017
Malý sál 100 Kč
Zvýhodněné vstupné na tři různé přednášky v malém sále 260 Kč

 Akce ve foyer 80 Kč

Divadelní představení Světlé nitky nad námi  150 Kč

Filmové představení Z temnoty duše…světlo  150 Kč

ZTP sleva 50%

Děti do 10 let a ZTP/P zdarma

Zvýhodněnou cenu vstupenky je nutno uhradit do 31. 10. 2017 včetně.