Ing. Helena Daníčková

Asertivita, efektivní cesta pro podporu mezilidských vztahů

Cena 100 Kč

19. 11. 2017 Malý sál 11:30 – 12:45

Ing. Helena Daníčková
Lektorka a poradce
www.sidroconsulting.cz/ing-helena-danickova

„Život je nejlepším učitelem a je na nás, jak vnímavými žáky jsme.“

Svůj profesní život mám postavený na komunikaci s lidmi, kterou mám ráda a přivedla mě k práci personalisty, lektora a poradce. K tomu, abych mohla efektivně komunikovat, směřovat dělníky, střední a vrcholový management k co nejlepším pracovním výsledkům, potřebuji dobře vyhodnocovat schopnosti lidí a umět je posouvat dál. Po vystudování Vysoké školy jsem proto své vzdělávání směřovala na oblast osobnostní psychodiagnostiky, zaměřila se na poradenskou činnost a mentoring fyzických osob v oblasti zvyšování sebedůvěry, určení profesního směru, přípravy na výběrová řízení.Ve firmách se věnuji tvorbě organizačních struktur s rozpadem do využití lidského potenciálu
a nastavení profesního růstu.

Přednáška objasňuje posluchačům pojem mezilidské komunikace doma a na pracovišti, definuje asertivitu, srovnává s pojmy pasivity a agresivity a poukazuje na zřejmé rozdíly. Představuje asertivitu jako postoj k životu a jako komunikační styl. Vysvětluje důležitost asertivity pro život v rodině a na pracovišti. Vtahuje posluchače do tréninku asertivních a technik a dovedností.