Co jsou Světýlka?

Světýlka jsou dětská skupina pro maximálně 8 dětí od 3 do 7 let
sídlící v Uherském Hradišti s celoročním provozem
a rozšířenou dobou hlídání dětí od 7 do 18 hod.

Proč jsme tu?

Aby radostná světýlka v očích Vašeho dítěte stále svítila :o)
a aby Vaše radost z dětí a jejich výchovy sílila.
Jsme tu pro vás i ve chvílích, kdy se vám zrovna nedaří vše ke spokojenosti.

Společně tvoříme spokojenou společnost, protože ta se skládá ze spokojených jedinců, ať dětí, rodičů či vychovatelů…

Co nabízíme?

Posílíme přirozenou touhu a zvídavost dětí při objevování světa a podpoříme kreativní myšlení a radostnou tvořivost.

Děti vedeme k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Jsme tu pro rodiče, kterým záleží na objevení a rozvoji talentů a silných stránek dítěte.

Spolu se zaměříme na určení nativu a vnitřního potenciálu dítěte a individuálním přístupem podpoříme přirozený růst a osobní rozvoj každého dítěte.

Psychosomatikou podpoříme zdraví Vašeho dítěte a tím i celé rodiny.

Program pro děti

V denních činnostech děti objevují svět v individuální i skupinové činnosti. Výchovu dětí stavíme především na dobrovolnosti zapojování se do jednotlivých aktivit, protože na co má člověk talent, to také rád dělá. Ne každý talent je ale na první pohled zjevný. Všímáme si , co dítě baví a poutá jeho pozornost. Čemu se věnuje nejraději a jakým aktivitám dává přednost. Talent je proces, jak rozsvítit své „Světýlko“ a na co se zaměříme, to roste. Talent je pouhým předpokladem k úspěchu. Bez píle, tréninku a práce dítě nedokáže naplnit své poslání. Jsme tu, abychom podpořili vášeň dítěte a motivovali ho pochvalou a povzbuzením. Povzbuzujeme jeho snahu se zlepšovat, aby chybu vnímalo jako posun k dalšímu učení a potvrzujeme, že vždy jednalo, jak nejlépe umělo. Stejně jako my dospělí :o)

Edukativní činnost

Učení skrze objevování a obrazy
Matematika podle pana Hejneho
Angličtina hrou
Cvičení Tai Čchi
Koordinace pohybu a tanec
Kreativní činnost (malování, modelování, vyrábění….)
Čteníčko a dramatické vyžití
Rozvoj řeči a komunikace
Osobní rozvoj, smysl pro rovnováhu v životě
Psychosomatika
Muzicírování

Další činnosti

Relaxace, procházky, hry, zábava a hraní si jen tak dle vlastních podnětů. Příležitostně jdeme s dětmi například do kina, do divadla, na výstavu nebo navštívíme ZOO.

V takových případech jsou rodiče vždy dostatečně dopředu informováni.

Časový harmonogram

7.00 – 8.30
Scházení a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové činnosti dětí

8.30 – 9.00

Svačinka, hygiena

9.00 – 10.00
Ranní kruh, dopolední činnosti dle výchovného plánu, učíme se novým poznatkům,
objevujeme, experimentujeme.

10.00 – 11.45
Příprava na pobyt venku, pobyt dětí v přírodě, na dětském hřišti, výpravy do okolí.

11.45 – 12.30
Hygiena, prostírání k obědu, oběd dětí, zvládání sebeobsluhy, kultura stolování,
hygiena (čištění zubů)

12.30
Vyzvedávání dětí

12.30 – 14.30
Odpolední odpočinek, relaxace, každý podle svých potřeb, posloucháme
čtenou pohádku, relaxační hudbu, jiné klidové činnosti.

14.30 – 15.00
Hygiena, odpolední svačinka

15.00 – 18.00
Spontánní aktivity dětí, individuální práce, hry na zahradě, zájmové činnosti, rozcházení dětí.

Příjemné prostředí pro děti

Společné prostory

Kuchyňka

Spaní

Fotogalerie

Tvoříme si vlastní plastelínu

Děláme kalendář

Rytí do tuše

Z čeho se skládá lidské tělo a jak funguje

Pokus s vodou

Pokus se šiškami

Výstava

Hrajeme si s rýmem a fantazií

Hravá angličtina

Tvoříme masky

Tvoříme masky

Program pro rodiče

Rodina je základ pro růst a vzdělávání.
Dáváme přednost spolupráci s rodiči, kteří si uvědomují zodpovědnost
za svůj život a roůst, za rozvoj svého dítěte, využití jeho talentu a chtějí své dítě podporovat.
Ctíme principy zodpovědného a vědomého rodičovství.

S rodiči spolupracujeme: jednou měsíčně konzultace, besedy a přednášky
s tématikou výchovy a spokojené rodiny viz. níže.

Témata přednášek a besed:

Výchova s pocitem spokojenosti (3 principy).

Psychosomatika aneb proč mé dítě stůně a jak ho léčit.

Máma, táta, dítě – kvalitní a smysluplná komunikace v rodině.

Rodina – základ pro spokojené a zdravé dítě (kořeny, rodič průvodce, programy v rodině).

A další.

Informace pro rodiče

Den na zkoušku

Dítě si může vyzkoušet zdarma pobyt v prostředí Dětské skupiny Světýlka 2 dny po 4 hodinách  dopoledne v jednom týdnu.
Rodič dítěte může být jeden den přítomen.

Pobyty
A) Celodenní pobyt (min. 6 hodin). Nabízíme možnost pravidelné i nepravidelné docházky (1x, 2x…5x v týdnu).
B) Individuální hlídání – 3 hodiny dopoledne nebo 3 hodiny odpoledne(dle kapacity dětské skupiny)

Ceník školného

Ceník naleznete zde >

Účast (smluvně), omlouvání z docházky

Stravování

Individuálně (rodič si může dodat jídlo) nebo dle naší nabídky

Školné, co je v ceně

V ceně je zahrnuta péče o dítě po dobu pobytu a hygienické a učební pomůcky.
Příspěvky, které u nás rodič hradí, jsou využity na provoz, zařízení a vybavení pro Dětskou skupinu Světýlka.

Jsme nezisková organizace, která si klade za cíl usnadnit rodičům brzký návrat do zaměstnání.

Podmínky
alespoň jeden rodič pracující nebo uchazeč o zaměstnání

Dokumenty
Přihláška
Lékařské potvrzení
Evidenční list dítěte
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Písemný souhlas
Potvrzení o postavení rodiče na trhu práce

Program ESF

Naše Dětská skupina funguje díky Operačnímu Programu Zaměstnanost financovaného z Evropského Sociálního Fondu.

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU, jejichž cílem je zlepšování sociální soudržnosti a hospodářského blahobytu v regionech Unie. Strukturální fondy jsou finanční nástroje, které přerozdělují finanční prostředky a podporují soudržnost v Evropě prostřednictvím koncentrace výdajů do méně rozvinutých regionů. Specifickým cílem výdajů ESF je podpora vytváření většího počtu lepších pracovních míst v EU, což tento fond dělá tak, že spolufinancuje národní, regionální a místní projekty, které zlepšují úroveň zaměstnanosti, kvalitu pracovních míst a otevřenost pracovního trhu v členských státech a jejich regionech.

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. OPZ je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy

Sledujte nás na Facebooku